Veel gestelde vragen:

Voor welke mensen is psychosomatiek geschikt?

Psychosomatiek is geschikt voor mensen van alle leeftijden.

 

Wat doet een psychosomatisch therapeut eigenlijk?

In een eerste afspraak wordt geluisterd naar uw hulpvraag, of indien die nog niet duidelijk is, wordt in gezamenlijk overleg de hulpvraag geformuleerd. De psychosomatische therapeut zal iets vertellen over de psychosomatiek en u meestal ook al op de oefenbank laten ervaren wat psychosomatiek inhoudt.

Meestal bestaat een afspraak uit een combinatie van gesprek en behandeling op de behandelbank.

Na een aantal sessies zal een evaluatiegesprek plaatsvinden, waarin u met uw therapeut kunt bespreken of psychosomatiek een voor u passende therapie is.

 

Hoeveel sessies zijn er nodig?

Dit verschilt per persoon. Het hangt ook af van de hulpvraag. Na de intake bespreekt de therapeut met u een behandelplan. Na enkele behandelingen volgt een evaluatie en als u met uw therapeut besluit om nog verder te gaan met de begeleiding, zal de psychosomatisch therapeut samen met u een volgende serie afspraken plannen en afspreken wanneer er weer geëvalueerd wordt. In het algemeen is 3 tot 8 behandelingen voldoende. Bij langdurige, chronische problematiek zullen meer behandelingen noodzakelijk zijn.

 

Word ik aangeraakt tijdens de behandeling?

Tijdens de behandeling ligt of zit u, het liefst gekleed in gemakkelijk zittende kleding, op de behandelbank. Tijdens de behandeling wordt u aangeraakt op diverse plaatsen op uw lichaam, uiteraard geheel afgestemd op wat op dat moment voor u passend is. De aanrakingen zijn zacht van aard.

 

Kan psychosomatiek  gecombineerd worden met een andere behandeling?

Ja, vaak kan dat, mits beide therapeuten hiervan op de hoogte zijn. Verschillende behandelingen kunnen in sommige gevallen een goede aanvulling op elkaar zijn. Als er overleg gewenst wordt door uzelf, of door een van de therapeuten, kan dat alleen met uw toestemming.

Het kan zijn dat de ervaringen tijdens de psychosomatische behandeling u weer verder helpen dan praten. Het kan ook zijn dat naast de psychosomatiek, waarin veel bewustwording plaatsvindt, u helpt bij het ordenen van gevoelens bij een psycholoog op psychotherapeut.

 

Heb ik een verwijzing nodig?

Een verwijzing van een huisarts is niet nodig. U kunt zonder verwijzing een afspraak met een psychosomatische therapeut maken en de facturen indienen bij uw zorgverzekeraar. Indien uw therapeut dat noodzakelijk acht zal hij/zij altijd in overleg met u en met uw toestemming contact opnemen met uw huisarts voor overleg.

 

Wordt psychosomatiek vergoed?

De psychosomatisch therapeut (Cranio Sacraal therapeuten), die bij het RCN zijn aangesloten, worden door veel zorgverzekeringen (gedeeltelijk) vergoed.

 

Wat is het verschil tussen psychosomatiek, chiropractie, manueel therapie, osteopathie en fysiotherapie?

Psychosomatiek, chiropractie, manueel therapie, osteopathie en fysiotherapie zijn allen benaderingen waarin het bewegingsapparaat centraal staat.

Psychosomatiek behandelt specifiek het bindweefselapparaat en de verbinding hiervan met het centrale zenuwstelsel. Kenmerkend voor de psychosomatiek zijn de zachte, langer durende manuele technieken om het bindweefsel te beïnvloeden en te ontspannen.

Verder is het specifiek voor de psychosomatiek dat er ook veel aandacht wordt besteed aan de mogelijke psychosomatische oorzaken van geblokkeerd bindweefsel. Dit gebeurt doordat, indien u dat wenst, er gewerkt wordt met de bewustwording van gevoelens en emoties. Deze gevoelens en emoties kunnen de grondslag vormen voor onbegrepen klachten zonder duidelijke medische oorzaak.

 

Bij welke gezondheidsklachten biedt psychosomatiek uitkomst?

Omdat psychosomatiek altijd de mens als geheel behandelt, is er een veelheid aan mogelijkheden.

Veel chronische klachten (klachten die steeds weer terugkeren) kunnen via psychosomatiek worden opgelost of verminderd. Maar ook acute klachten kunnen vaak met CST worden behandeld. Omdat de organen en de weefsels in het lichaam een ongestoorde zenuwtoevoer en een flexibel bindweefselsysteem in en om zich heen nodig hebben voor een goede functie, is het niet moeilijk te begrijpen dat veel verschillende functieproblemen gunstig kunnen reageren op een behandeling met psychosomatiek.

Ook bij minder begrepen klachten als duizeligheid, vermoeidheid of ‘niet lekker in je vel zitten’, kan psychosomatiek helpen.

Psychosomatische klachten kunnen vaak verminderen of verdwijnen door psychosomatiek, omdat de oorzaak wordt opgespoord.